Kirjaudu:


Valitse kaupunki

Haluatko sykettä elämään?

Rekisteröidy tästä!

Pylly ylös


Mikä on Pylly ylös?

”Tiesitkö, että istumisen säännöllisellä tauottamisella ja lyhyillä liikuntatuokioilla on positiivisia terveysvaikutuksia? Suositus on, että tuolista noustaan ylös pari kertaa tunnissa. Pylly ylös -hankkeen tavoitteena on vähentää ja tauottaa aktiivisesti istumista. Hankkeen avulla pyritään myös vaikuttamaan tilasuunnitteluun, jotta seisominen olisi mahdollista opiskelu- ja työpäivän aikana.” (Istu vähemmän -voi paremmin. YTHS. http://www.yths.fi/pylly_ylos)

 
Syksystä 2016 lähtien SYKETTÄ on lähtenyt jalkauttamaan Pylly ylös -toimintaa Joensuun korkeakoulujen kampuksille. Pylly ylös -toiminnan tavoitteena on vähentää istumista ja lisätä fyysistä aktiivisuutta korkeakoulujemme toiminnassa. Kokonaisvaltaisena tavoitteena on olla Suomen hyvinvoivin ja liikkuvin korkeakouluyhteisö. Vielä näinäkin päivinä ajatellaan, että toiminnallisuus kesken oppimisprosessin on haittalista – näin ei kuitenkaan ole. Tutkimuksissa on todistettu, että fyysinen aktiivisuus edistää tiedollisia toimintoja, kuten muistia, tarkkaavaisuutta sekä tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaitoja. Liikunta vaikuttaa edullisesti aivojen aineenvaihduntaan, rakenteisiin ja toimintaan. Monipuolinen liikunta ja fyysinen aktiivisuus tukevat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä edistävät terveyttä ja hyvinvointia, jotka ovat myös oppimisen edellytyksiä.

 

Mahdollisia istumisen haittoja

”Tutkimustulosten mukaan yli 6-8 tunnin päivittäinen istuminen on terveysriski liikuntaharrastuksesta huolimatta. Istuminen on useimmille lihaksille lähes täydellinen lepotila.” (Istu vähemmän -voi paremmin. YTHS. http://www.yths.fi/pylly_ylos)

Sunspiralin (2011) mukaan istumisen vaikutukset alaraajoihin ovat:

Lonkankoukistajat:

Takareidet:

Rinteen (UKK-instituutti) mukaan mahdollisia istumisen vaikutuksia niska-hartiaseutuun ovat:

 

Pylly ylös – lähettiläät

Joensuun korkeakoulujen opiskelijoiden joukosta valitut Pylly ylös -lähettiläät toimivat liikunnan ja hyvinvoinnin edistäjinä Joensuun korkeakouluissa. SYKETTÄ kouluttaa Pylly ylös -lähettiläät syksyllä ja he ovat sitoutuneita tehtäväänsä aina lukuvuoden alkupuolelta huhtikuun loppuun saakka. Pylly ylös -lähettiläiden tehtävät ovat:

 

Puuhanurkat

Korkeakouluille on rakennettu puuhanurkkia, joissa voi itse toteuttaa taukoliikuntaa. Puuhanurkista löytyy voimistelukeppejä ja kuminauhoja omatoimiseen verryttelyyn, lihashuoltoon ja taukoliikuntaan. Puuhanurkkien seiniltä löydät myös kuvia, joissa on esimerkkiliikkeitä. Puuhanurkat sijaitsevat seuraavissa paikoissa:

Itä-Suomen yliopisto:

Karelia-ammattikorkeakoulu:

 

Pylly ylös -materiaalipankki

Seuraavat taukoliikuntavideot ovat kaikkien opiskelijoiden ja henkilöstön jäsenten vapaassa käytössä. Videoilla on esitetty muutamia taukoliikuntaliikkeitä sekä välineillä että ilman välineitä. Videot toimivat myös materiaalina Pylly ylös -lähettilään ohjaustyössä.

 

Lähteet:
Rinne, M. Ylävartalon biomekaniikka. UKK -instituutti. Viitattu 4.9.2017. http://tule-liikunta.fi/wp-    content/uploads/TULE-ABC-ylavartalon-biomekaniikka.pdf
SunSpiral, V. 2011. Being Human. Office Ergonomics: Why Sitting Will Kill You. Viitattu 4.9.2017. http://www.magicalrobot.org/BeingHuman/2011/03/office-ergonomics-whysitting-will-kill-you 

YTHS. 2016. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus. Yhteenveto. Viitattu 4.9.2017. http://www.yths.fi/filebank/4189-Yhteenveto_KOTT2016.pdf