Kirjaudu:


Valitse kaupunki

Haluatko sykettä elämään?

Rekisteröidy tästä!

Käyttöoikeus


SYKETTÄ – Palvelujen käyttäjäryhmät


Päivitetty 22.5.2015
SYKETTÄ Ohjausryhmä 4/2015


Opiskelijat


Itä-Suomen yliopiston sekä Savonia-amk:n liikuntapalveluja voivat käyttää kaikki opiskelijat, joilla on tutkinnon suoritusoikeus kyseisissä korkeakouluissa ja jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi opiskelijoiksi kyseiselle lukukaudelle / -vuodelle.

Näitä ryhmiä ovat:

– Suomalaiset ja ulkomaiset perustutkinto-opiskelijat
– Vaihto-opiskelijat, jotka opiskelevat 3 kk tai pidempään

UEF:ssa lisäksi:

– Suomalaiset ja ulkomaiset tieteellistä jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat

Savoniassa lisäksi:

– Työvoimapoliittiset koulutettavat
– Avoimen AMK:n polkuopiskelijat

Toimintaohje avoimen AMK:n polkuopiskelijoille:

– Pyydä Savonian opintotoimistosta todistus opinto-oikeudesta.
– Mene myyntipisteeseen ja näytä opintotoimiston todistus sekä henkilöllisyystodistus.
– Saat myyntipisteestä tyhjän kortin, johon merkataan nimi ja käyttäjätyyppi sekä luovuttajan kuittaus ja päivämäärä. Kyseiseen korttiin liimataan liikuntatarra, jonka haluat ostaa.
– Kanna liikuntatiloissa mukanasi korttia sekä henkilöllisyystodistusta. Näitä näyttämällä pääset käyttämään liikuntapalveluja.

Palveluja voi käyttää valmistumislukuvuoden loppuun saakka. Esim. jos opiskelija valmistuu 16.10., hän on oikeutettu käyttämään palveluja kevätlukukauden loppuun 31.8. saakka, mikäli hänellä on voimassa oleva opiskelijakortti.

Tutkinnonsuoritusoikeus ja läsnäolo voidaan tarkistaa opiskelijakortista tai opintorekisteristä. Opiskelijat saavat tarvittaessa kirjoillaolotodistuksen opiskelija- ja hakijapalveluista (UEF) sekä opintotoimistosta (Savonia).


Henkilökunta


Liikuntapalveluiden käyttöoikeus on Itä-Suomen yliopiston sekä Savonia-ammattikorkeakoulun henkilökunnan jäsenillä, joilla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

UEF:ssa lisäksi:

– Henkilöstön määräaikaisilla työntekijöillä, jotka tekevät työtä vähintään 14 h viikossa.
– UEF:n apurahatutkijat

Savoniassa lisäksi:

– Määräaikaiset työntekijät, joiden työsuhde kestää liikuntatarran voimassaoloajan.
– Kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun henkilöstön jäsenet, jotka ovat oikeutettuja henkilöstökorttiin, ovat oikeutettuja käyttämään liikuntapalveluja.


Erityisryhmät, joilla ei käyttöoikeutta


Liikuntapalveluja eivät voi käyttää Itä-Suomen yliopistossa tai Savonia-ammattikorkeakoulussa opintoja tekevät, joiden opinnot eivät johda täällä tutkintoon (pl. vaihto-opiskelijat ja juuri valmistuneet, joilla jäsenmaksu maksettuna lukuvuoden loppuun saakka) tai jotka eivät ole läsnä olevia opiskelijoita.

Näitä ryhmiä ovat:

-Poissaolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat
– Tutkinnon täydentäjäksi ilmoittautuneet opiskelijat

UEF:ssa lisäksi:

– Joustavalla opinto-oikeudella (JOO-opinnot) opiskelevat
– Erillisopinto-oikeudella opiskelevat (voivat olla myös ulkomaalaisia ns. visiting student -nimikkeellä)

Lisäksi avoimen yliopiston sekä avoimen-AMK:n opiskelijat, joilla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Itä-Suomen yliopistossa tai Savonia-ammattikorkeakoulussa, eivät ole oikeutettuja liikuntapalveluiden käyttöön.


SYKETTÄ-palvelujen ristiinkäyttö Joensuussa


SYKETTÄ on mahdollista myös Joensuussa ja Savonlinnassa samalla SYKETTÄ-tarralla!