Kirjaudu:


Valitse kaupunki

Rekisteröidy tästä!

Register here!

Kuntotestien tietosuojaseloste


EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 12, 13 ja 14
Päivitetty: 7.11.2023

1.Rekisterinpitäjä
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
Yliopistokatu 7, 80100 JOENSUU, puh. 044 576 8449
PL 1627 (Yliopistonranta 15), 70211 KUOPIO, puh. 044 576 8419

2.Rekisterinpitäjän edustaja
Heli Aalto, puh. 044 576 8445, liikuntasuunnittelija@isyy.fi

3.Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt
Niklas Leinonen, puh. 044 576 8418, sähköposti: vapaa-aika@isyy.fi

4.Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tietosuojavastaava Helena Eronen, puh. 050 554 0000 / 050 576 0282,
sähköposti: tietosuojavastaava@isyy.fi

5.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään SYKETTÄ-kuntotesteissä seuraaviin tarkoituksiin:

6.Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 tai 9 artiklaan (vähintään yksi peruste).
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1, alakohdat a – f:
☒                     rekisteröidyn suostumus

7.Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat

Henkilötiedot SYKETTÄ-kuntotestissä

Ilmoittautuessaan SYKETTÄ-kuntotestiin osallistujalta pyydetään seuraavat henkilötiedot:

Kuntotestissä “aktiiviliikkujilta” kysytään lisäksi:

Matalan kynnyksen kuntotestissä kysytään:

Lisäksi mitataan kehonkoostumusta, kestävyyskuntoa ja puristusvoimaa. Näistä tiedoista
ohjelma koostaa kehon kuntoindeksin.

Tietoja säilytetään tunnisteellisina korkeintaan kaksi (2) vuotta. Tämän jälkeen tiedot
anonymisoidaan.

8.Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät
Webropol tai Google Forms
Kehonkuntoindeksi-sovellus
InBody-laite

9.Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai kuntotestin mittauksista.

10.Evästeiden käyttö

Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseen, helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön tilastointi.

Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää järjestelmän asianmukaisen toiminnan.

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään evästeitä:

☒ Kyllä, selainpohjaiset järjestelmät: Webropol, Google Forms

11.Säännönmukaiset luovutukset

Itä-Suomen liikuntaopisto ja Pohjois-Karjalan Liikunta ry toimivat kuntotestauksessa henkilötietojen käsittelijänä. Itä-Suomen liikuntaopiston ja Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n kanssa on tehty henkilötietojen käsittelysopimus.

12.Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Googlen palveluissa olevia henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Google noudattaa EU-komission vakiolausekkeita taatessaan tarvittavan tietosuojan tason, kun henkilötietoja siirretään EU:n ulkopuolelle. ISYY on hyväksynyt Googlen kanssa EU-vakiolausekkeen sopimuksensa tietosuojan lisäehtoihin. ISYY on tehnyt tiedonsiirtoja koskevan vaikutustenarvioinnin (TIA).

13.Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan siihen oikeutetut rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden toimihenkilöt. Tiedot hävitetään, kun ne eivät ole enää tarpeen käyttötarkoituksen kannalta. Henkilötietojen käsittelyssä käytettävien tietojärjestelmien hallinnassa noudatetaan ISYYn tietoturvasäännöstöä ja -ohjeita. Teknisesti tietojärjestelmät ja niiden käyttöliittymät ovat suojattu mm. palomuurilla ja järjestelmien tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti. Tietojärjestelmien käyttöoikeudet on käyttöoikeusryhmien avulla rajattu siten, että kullakin käyttäjällä on  pääsy vain työtehtävissään tarvitsemiinsa tietoihin.

14.Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

15.Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus:

Voit käyttää em. oikeuksia ottamalla yhteyttä ylioppilaskunnan tietosuojavastaavaan, tietosuojavastaava@isyy.fi.

Sinulla on oikeus tehdä ilmoitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Neuvoja ja ohjeistusta rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa antaa tietosuojavastaava.