Kirjaudu:


Valitse kaupunki

Haluatko sykettä elämään?

Rekisteröidy tästä!

Liikuntaneuvonta


Mitä on liikuntaneuvonta?

SYKETTÄ liikuntaneuvonta on yksilöohjauksessa tapahtuvaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, joka on aina asiakaslähtöistä ja tavoitteellista. Se on tarkoitettu erityisesti  terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuville. Liikuntaneuvonta on vaiheittain etenevä prosessi, joka sisältää tapaamisia liikuntaneuvojan ja asiakkaan kesken. Liikuntaneuvonnan tarkoituksena on motivoida asiakas edistämään omaa terveyttään ja hyvinvointiaan liikunnan avulla.

Liikuntaneuvonnan kohderyhmä

Kohderyhmään kuuluvat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat Joensuun korkeakoulujen opiskelijat.

Ketkä pääsevät liikuntaneuvontaan?

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) ja Karelia-ammattikorkeakoulun opiskeluterveydenhuolto ohjaavat kohderyhmään sopivat opiskelijat liikuntaneuvontaan. Liikuntaneuvonta on maksuton palvelu, eikä edellytä SYKETTÄ-tarraa. Vaikka palvelu on käyttäjille maksuton, se ei kuitenkaan ole ilmaista. Liikuntaneuvontaan ohjattavan asiakkaan tuleekin olla motivoitunut ja halukas muuttamaan liikuntakäyttäytymistään sekä olla valmis sitoutumaan liikuntaneuvontaprosessiin.

Näiden lisäksi hänen tulee täyttää vähintään yksi seuraavista kriteereistä:

– Asiakas liikkuu terveytensä kannalta liian vähän
– Asiakkaan fyysinen kunto on heikko
– Asiakkaan aiemmat liikuntakokemukset ovat vähäisiä tai huonoja

Kuinka liikuntaneuvontaa toteutetaan?

Liikuntaneuvonta toteutetaan SYKKEEN oman liikuntaneuvonnnan palveluketjumallin mukaisesti. Liikuntaneuvonta sisältää maksimissaan viisi ohjattua tapaamista liikuntaneuvojan kanssa sekä itsenäisen liikuntajakson. Tapaamisia voi olla vähemmänkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Tapaamiset voidaan pitää kerran tai kahdesti viikossa. Asiakas ja liikuntaneuvoja suunnittelevat tapaamiskertojen sisällöt yhdessä ja ne toteutetaan aina asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Aktiivinen Arki -pienryhmä

Osalle opiskelijoista ja henkilöstöstä pienryhmässä tapahtuva liikuntaneuvonta voi olla yksilöohjausta parempi vaihtoehto. Aktiivinen Arki -pienryhmä on kerran tai kahdesti lukuvuodessa toteutettava ryhmä, jota toteutetaan liikuntaneuvonnan palveluketjumallin mukaisesti. Liikuntaneuvonta pienryhmässä sopii erityisesti ryhmätukea ja liikuntaseuraa kaipaaville sekä sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsiville. Myös pienryhmäohjaukseen asiakkaat ohjataan opiskelu- tai työterveyshuollon kautta.