Kirjaudu:


Valitse kaupunki

Haluatko sykettä elämään?

Rekisteröidy tästä!

Liikuntaneuvonta


Mitä on SYKETTÄ – liikuntaneuvonta?

SYKETTÄ – liikuntaneuvonta on yksilöohjauksessa tapahtuvaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, joka on aina asiakaslähtöistä ja tavoitteellista. Se on tarkoitettu erityisesti  terveytensä kannalta  riittämättömästi liikkuville. Liikuntaneuvonta on vaiheittain etenevä prosessi, joka sisältää tapaamisia liikuntaneuvojan ja asiakkaan kesken. Liikuntaneuvonnan tarkoituksena on motivoida asiakas edistämään omaa terveyttään ja hyvinvointiaan liikunnan avulla.

Liikuntaneuvonnan kohderyhmä:

Kohderyhmään kuuluvat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat Joensuun korkeakoulujen opiskelijat ja henkilöstö.

Ketkä pääsevät  liikuntaneuvontaan:

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) ja Karelia-ammattikorkeakoulun opiskeluterveydenhuolto ohjaavat kohderyhmään sopivat opiskelijat liikuntaneuvontaan. Terveystalo ja Siun sote ohjaavat kohderyhmään sopivat henkilökunnan jäsenet liikuntaneuvontaan. Liikuntaneuvonta on maksuton palvelu, eikä edellytä SYKETTÄ -tarraa. Vaikka palvelu on maksuton, se ei kuitenkaan ole ilmaista. Liikuntaneuvontaan ohjattavan asiakkaan tuleekin olla motivoitunut ja halukas muuttamaan liikuntakäyttäytymistään sekä olla valmis sitoutumaan prosessiin. Näiden lisäksi hänen tulee täyttää vähintään yksi seuraavista kriteereistä:

  • Asiakas liikkuu terveytensä kannalta liian vähän
  • Asiakkaan fyysinen kunto on heikko
  • Asiakkaan aiemmat liikuntakokemukset ovat vähäisiä tai huonoja

Kuinka liikuntaneuvontaa toteutetaan:

Liikuntaneuvonta toteutetaan SYKKEEN oman liikuntaneuvonnnan palveluketjumallin  mukaisesti.

Liikuntaneuvonta sisältää maksimissaan viisi ohjattua tapaamista liikuntaneuvojan kanssa sekä itsenäisen liikuntajakson. Tapaamisia voi olla vähemmänkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Tapaamiset voidaan pitää kerran tai kahdesti viikossa. Asiakas ja liikuntaneuvoja suunnittelevat tapaamiskertojen sisällöt yhdessä ja ne toteutetaan aina asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Aktiivinen Arki – pienryhmä:                                                             

Osalle opiskelijoista pienryhmässä tapahtuva liikuntaneuvonta voi olla yksilöohjausta parempi vaihtoehto. Aktiivinen  Arki- pienryhmä on kerran tai kahdesti lukuvuodessa toteutettava ryhmä, joka toimii liikuntaneuvonnan kaltaisesti. Liikuntaneuvonta pienryhmässä sopii erityisesti vertaistukea ja liikuntaseuraa kaipaaville sekä sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsiville opiskelijoille. Myös pienryhmäohjaukseen asiakkaat ohjataan opiskeluterveydenhuollon kautta.