Kirjaudu:


Valitse kaupunki

SYKETTÄ Kuopio

Rekisteröidy tästä!

Käyttöoikeus


SYKETTÄ – Palvelujen käyttäjäryhmät


Päivitetty 2.2.2022
Lue SYKETTÄ käyttöehdot


Opiskelijat

Liikuntapalveluja voivat käyttää Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-amk:n kaikki opiskelijat, joilla on tutkinnon suoritusoikeus kyseisissä korkeakouluissa ja jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi opiskelijoiksi kyseiselle lukukaudelle / -vuodelle. Lisäksi liikuntapalveluja voivat käyttä HUMAKin opiskelijat (kaikilta kampuksilta) ja Taideyliopiston Kuopion-kampusten tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä henkilöstö.

Sallittuja käyttäjäryhmiä ovat:

– Suomalaiset ja ulkomaiset perustutkinto-opiskelijat
– Vaihto-opiskelijat, jotka opiskelevat 3 kk tai pidempään

UEF:ssa lisäksi:

– Suomalaiset ja ulkomaiset tieteellistä jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat

Savoniassa lisäksi:

– Työvoimapoliittiset koulutettavat
– Avoimen AMK:n polkuopiskelijat
– Code Academy -opiskelijat

Toimintaohje avoimen AMK:n polkuopiskelijoille:

– Pyydä Savonian opintotoimistosta todistus opinto-oikeudesta.
– Mene myyntipisteeseen ja näytä opintotoimiston todistus sekä henkilöllisyystodistus.
– Saat myyntipisteestä tyhjän kortin, johon merkataan nimi ja käyttäjätyyppi sekä luovuttajan kuittaus ja päivämäärä. Kyseiseen korttiin liimataan liikuntatarra, jonka haluat ostaa. Voit myös halutessasi käyttää SYKETTÄ mobiilisovellusta, jolloin et tarvitse erillistä korttia.
– Kanna liikuntatiloissa mukanasi korttia sekä henkilöllisyystodistusta. Näitä näyttämällä pääset käyttämään liikuntapalveluja.

Palveluja voi käyttää valmistumislukukauden loppuun saakka.

Tutkinnonsuoritusoikeus ja läsnäolo voidaan tarkistaa opiskelijakortista tai opintorekisteristä. Opiskelijat saavat tarvittaessa kirjoillaolotodistuksen opiskelija- ja hakijapalveluista (UEF) sekä opintotoimistosta (Savonia).


Henkilökunta

Liikuntapalveluiden käyttöoikeus on Itä-Suomen yliopiston, Savonia-amk:n, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sekä Savonia-amk:n opiskelijakunnan henkilökunnan jäsenillä, joilla on SYKETTÄ-liikuntatarran ostohetkellä voimassa oleva työsopimus. Korkeakoulujen Erasmus-henkilöstövaihdon ja -vierailijoiden kohdalla palvelujen käytöstä sovitaan tapauskohtaisesti. Lisäksi käyttöoikeus on Taideyliopiston Kuopion yksikön henkilöstöllä.

UEF:ssa lisäksi:
– UEF:n apurahatutkijat


Erityisryhmät, joilla ei käyttöoikeutta

Liikuntapalveluja eivät voi käyttää Itä-Suomen yliopistossa tai Savonia-ammattikorkeakoulussa opintoja tekevät, joiden opinnot eivät johda täällä tutkintoon (pl. vaihto-opiskelijat ja juuri valmistuneet, joilla jäsenmaksu maksettuna lukuvuoden loppuun saakka) tai jotka eivät ole läsnä olevia opiskelijoita.

Näitä ryhmiä ovat:

–  Poissaolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat
– Tutkinnon täydentäjäksi ilmoittautuneet opiskelijat

UEF:ssa lisäksi:

– Joustavalla opinto-oikeudella (JOO-opinnot) opiskelevat
– Erillisopinto-oikeudella opiskelevat (voivat olla myös ulkomaalaisia ns. visiting student -nimikkeellä)

Lisäksi avoimen yliopiston sekä avoimen-AMK:n opiskelijat, joilla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Itä-Suomen yliopistossa tai Savonia-ammattikorkeakoulussa, eivät ole oikeutettuja liikuntapalveluiden käyttöön.