Kirjaudu:


Valitse kaupunki

Haluatko sykettä elämään?

Rekisteröidy tästä!

Käyttöehdot


SYKETTÄ-korkeakoululiikunnan käyttöehdot


Voimassa 1.1.2019 alkaen

Sisällys

1. Yleistä
2. Palvelun käyttäjät
2.1 Opiskelijat
2.2 Henkilökunta
3. Rekisteröityminen
4. Liikuntamaksut
5. Vakuutukset
6. Ilmoittautuminen ja ristiinkäyttö
7. Liikuntatilat
8. Palvelun toimintojen muuttaminen ja peruminen
9. Palveluiden kaudet
10. Sanktiokäytäntö sekä riitojen ratkaiseminen
11. Tekijänoikeudet
12. Voimassaoloaika


1. Yleistä


SYKETTÄ on Joensuussa ja Kuopiossa  toimivien korkeakoulujen liikuntapalvelukokonaisuus. SYKETTÄ-palvelun tarjoaa Joensuussa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (jäljempänä ISYY), Kuopiossa Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (jäljempänä SAVOTTA).

Nämä käyttöehdot koskevat SYKETTÄ-verkkosivuille rekisteröityneitä SYKETTÄ-palvelujen käyttäjiä.


2. Palvelun käyttäjät


SYKETTÄ-liikuntapalveluiden käyttöoikeus on ainoastaan alla luetelluilla käyttäjäryhmillä.

2.1. Opiskelijat

SYKETTÄ-liikuntapalveluita voivat käyttää kaikki Itä-Suomen yliopiston, Karelia- ja Savonia- ammattikorkeakoulun opiskelijat, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus kyseisissä korkeakouluissa ja jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi opiskelijoiksi kyseiselle lukukaudelle/-vuodelle. Kuopiossa SYKETTÄ-palvelua voivat käyttää lisäksi Taideyliopiston ja HUMAKin Kuopion kampusten opiskelijat.

Palveluihin oikeutetut käyttäjäryhmät ovat:

UEF:ssa lisäksi:

Ammattikorkeakouluissa lisäksi:

Palveluita voi käyttää valmistumislukukauden loppuun saakka. Opiskelijalla tulee olla voimassa oleva opiskeluoikeus.

Tutkinnonsuoritusoikeus ja läsnäolo voidaan tarkistaa opiskelijakortista tai opintorekisteristä. Opiskelijat saavat tarvittaessa kirjoillaolotodistuksen opiskelija- ja hakijapalveluista (UEF) sekä opintotoimistosta (ammattikorkeakoulut).

2.2. Henkilökunta

Liikuntapalveluiden käyttöoikeus on Itä-Suomen yliopiston, Karelia- ja Savonia-amk:ien, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sekä Savonia- ja Karelia-amk:n opiskelijakuntien henkilökunnan jäsenillä, joilla on SYKETTÄ-liikuntatarran ostohetkellä voimassa oleva työsopimus. Korkeakoulujen Erasmus-henkilöstövaihdon ja -vierailijoiden kohdalla palvelujen käytöstä sovitaan tapauskohtaisesti.

UEF:ssa lisäksi:


3. Rekisteröityminen


SYKETTÄ-palvelujen käyttö aloitetaan rekisteröitymällä palvelujen käyttäjäksi SYKETTÄ-palvelujen verkkosivuilla. Asiakastietoja kerätään tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisteröityminen ei velvoita ostamaan liikuntatarraa, mutta se on edellytys palveluiden käytön aloittamiseksi.


4. Liikuntamaksut


Jokaisella SYKETTÄ-palvelujen käyttäjällä tulee olla voimassa oleva ryhmäliikunta- tai palloilutarra (poislukien erikoispäivät ja ilmaiset liikuntaviikot, joista tiedotetaan erikseen). Tarra tulee olla aina mukana palveluja käytettäessä.

SYKETTÄ-tarran voi lunastaa SYKETTÄ-verkkokaupasta tai kampusten myyntipisteistä. SYKETTÄ-tarra lunastetaan pääasialliselta opiskelu- tai työskentelykampukselta. Tarran voi ostaa joko lukukaudeksi tai lukuvuodeksi. Lukuvuositarra on voimassa 1.8.-31.8. ja lukukausitarra 1.8.-31.12. tai 1.1.-31.8.

Tarra kiinnitetään joko opiskelija-, henkilökunta- tai erilliseen SYKETTÄ-korttiin. Tarra on esitettävä SYKETTÄ-toimijoiden sitä pyytäessä. Korttiin kiinnitettävän tarran sijasta käyttäjällä voi olla käytössään myös SYKETTÄ-mobiilisovellus, jossa on virtuaalinen tarra. Maksua vastaan saatu liikuntatarra on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kenenkään toisen käyttöön. SYKETTÄ-liikkujan on tarvittaessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä.

Liikuntamaksu voidaan palauttaa lääkärinlausuntoa vastaan, mikäli lääkäri on todennut maksun palautusta pyytävän henkilön vähintään kolme kuukautta kestävään liikuntakyvyttömyyteen. Liikuntamaksu palautetaan täysimääräisiltä kuukausilta, joina palvelua ei ole käytetty. Maksun palautusta on anottava kirjallisesti viimeistään 14 vrk jälkeen lääkärin toteamasta liikuntakyvyttömyydestä.


5. Vakuutukset


SYKETTÄ-palvelut eivät sisällä vakuutusta, ellei siitä erikseen mainita.


6. Ilmoittautuminen ja ristiinkäyttö


Jokaiselle liikuntatunnille ilmoittaudutaan verkkosivujen liikuntakalenterin kautta, ellei tuntikuvauksessa toisin mainita. Ilmoittautuminen alkaa tasan 7 vuorokautta ja päättyy 30 minuuttia ennen tuntia alkua. Mikäli käyttäjä ei pääse tunnille, jolle on ilmoittautunut, hänen on peruttava tunnille ilmoittautuminen viimeistään 2 tuntia ennen tunnin alkua.

Käyttäjän tulee noudattaa liikuntatapahtuman tuntikuvauksessa mainittuja ohjeistuksia.

SYKETTÄ -palveluita voi käyttää myös muilla SYKETTÄ-korkeakoululiikuntapalveluja tarjoavilla paikkakunnilla ilman lisämaksuja, ellei toisin mainita. Ristiinkäytön aktivoinnissa noudatetaan SYKETTÄ-verkkosivuilla annettua ohjeistusta.


7. Liikuntatilat


Liikuntatiloja voi käyttää vain SYKETTÄ – verkkosivuilla mainittuina aikoina. Jos liikuntatiloja käyttää näiden aikojen ulkopuolella, liikkuja vastaa henkilökohtaisesti kaikista aiheutuneista kuluista. Henkilöä, jolla ei ole voimassa olevaa SYKETTÄ-tarraa, ei saa päästää tiloihin. Jos liikkuja tahallaan hajottaa välineitä, hän on velvollinen korvaamaan ne.

SYKETTÄ-liikuntapalvelujen tarjoajat eivät ole vastuussa liikuntatiloissa tapahtuneista henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka koskevat kävijöitä tai heidän henkilökohtaista omaisuuttaan.


8. Palvelun toimintojen muuttaminen ja peruminen


Palveluntarjoajat pidättävät oikeuden muuttaa palvelun käyttöehtoja, sisältöä, toimintaa, rajoittaa tunneille osallistujien määrää ja perua tunteja vähäisen osallistujamäärän tai muun syyn takia ilman korvausvelvoitetta. SYKETTÄ-palveluiden peruutukset ohjaajan estymisen, tilateknisten syiden tai muiden esteiden vuoksi ilmoitetaan SYKETTÄ-verkkosivuilla.

Poikkeavista aukioloajoista tiedotetaan SYKETTÄ-verkkosivuilla.

Palveluntarjoajat eivät vastaa virheistä tai toimintakatkoksista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä tai kolmannen osapuolen toimista.


9. Palveluiden kaudet


SYKETTÄ-palveluilla on kaksi kautta:

Joulun aikaan ja kesäkuukausina (kesä-elokuu) palvelut ovat suppeammat.


10. Sanktiokäytäntö sekä riitojen ratkaiseminen


Mikäli SYKETTÄ-käyttäjä luovuttaa henkilökohtaisen SYKETTÄ-tarransa toiselle henkilölle tai käyttää toisen henkilön SYKETTÄ-tarraa, molemmille osapuolille asetetaan käyttökielto SYKETTÄ-liikuntapalveluihin kuluvan lukuvuoden loppuun asti. Törkeät väärinkäytökset ilmoitetaan viranomaiselle. Toistuvista väärinkäytöksistä voidaan asettaa käyttökielto kuluvan lukukauden tai lukuvuoden loppuun asti. Palvelun luvaton käyttö ja väärinkäytökset voivat olla peruste poliisitutkinnalle.

Mikäli SYKETTÄ-käyttäjä ei saavu tunnille eikä ole perunut ilmoittautumistaan viimeistään 2 tuntia ennen tunnin alkamista, sovelletaan seuraavaa sanktiokäytäntöä:

Sanktiokäytäntö on voimassa verkkosivuilla ilmoitetuilla liikuntatunneilla. Liikkujan tulee itse huolehtia, että hänen osallistumisensa näille tunneille on kirjattu. Merkintä peruuttamattomasta tunnista on voimassa 6 kk. Tunneille, joilla noudatetaan sanktiokäytäntöä, on saavuttava ajoissa. Mikäli käyttäjä on myöhässä yli 5 minuuttia ja läsnäolijoiden osallistuminen on jo kirjattu, on sanktio aiheellinen.

Mikäli SYKETTÄ-käyttäjä tuo liikuntatiloihin henkilön, jolla ei ole voimassa olevaa SYKETTÄ-tarraa, käyttäjälle asetetaan 14 vrk käyttökielto SYKETTÄ-liikuntapalveluihin.

Lisäksi SYKETTÄ-toimijat voivat suorittaa satunnaisia tarkastuksia SYKETTÄ – liikuntatunneilla ja tiloissa, joissa liikuntapalveluja järjestetään. SYKETTÄ-toimijoilla on oikeus antaa huomautuksia ja asettaa käyttökieltoja väärinkäytöstapauksissa.

Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin.


11. Tekijänoikeudet


SYKETTÄ-verkkosivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. SYKETTÄ-liikuntapalvelujen tarjoajat pidättävät itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkosivuilla toisin mainita. Tiedotteita, logoja ja muuta materiaalia on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin.


12. Voimassaoloaika


Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi.