Kirjaudu:


Valitse kaupunki

SYKETTÄ Kuopio

Rekisteröidy tästä!

Käyttöehdot


SYKETTÄ-korkeakoululiikunnan käyttöehdot


Voimassa 1.8.2022 alkaen

Sisällys

1. Yleistä
2. Palvelun käyttäjät
2.1 Opiskelijat
2.2 Henkilökunta
3. Rekisteröityminen
4. Liikuntamaksut
5. Vakuutukset
6. Ilmoittautuminen ja ristiinkäyttö
7. Liikuntatilat
8. Palvelun toimintojen muuttaminen ja peruminen
9. Palveluiden kaudet
10. Sanktiokäytäntö sekä riitojen ratkaiseminen
11. Tekijänoikeudet
12. Voimassaoloaika


1. Yleistä


SYKETTÄ on Joensuussa ja Kuopiossa toimivien korkeakoulujen liikuntapalvelukokonaisuus. SYKETTÄ-palvelun tarjoaa Joensuussa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (jäljempänä ISYY), Kuopiossa Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (jäljempänä SAVOTTA).

Nämä käyttöehdot koskevat SYKETTÄ-verkkosivuille rekisteröityneitä SYKETTÄ-palvelujen käyttäjiä.


2. Palvelun käyttäjät


SYKETTÄ-liikuntapalveluiden käyttöoikeus on ainoastaan alla luetelluilla käyttäjäryhmillä.

2.1. Opiskelijat

SYKETTÄ-liikuntapalveluita voivat käyttää kaikki Itä-Suomen yliopiston sekä Karelia- ja Savonia- ammattikorkeakoulun opiskelijat, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus kyseisissä korkeakouluissa ja, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi opiskelijoiksi kyseiselle lukukaudelle/-vuodelle. Kuopiossa SYKETTÄ-palvelua voivat käyttää lisäksi Taideyliopiston ja HUMAKin Kuopion kampusten opiskelijat.

Palveluihin oikeutetut käyttäjäryhmät ovat:

UEF:ssa lisäksi:

Ammattikorkeakouluissa lisäksi:

Palveluita voi käyttää valmistumislukukauden loppuun saakka. Opiskelijalla tulee olla voimassa oleva opiskeluoikeus.

Tutkinnonsuoritusoikeus ja läsnäolo voidaan tarkistaa opiskelijakortista tai opintorekisteristä. Opiskelijat saavat tarvittaessa kirjoillaolotodistuksen opiskelija- ja hakijapalveluista (UEF) sekä opintotoimistosta (ammattikorkeakoulut).

2.2. Henkilökunta

Liikuntapalveluiden käyttöoikeus on Itä-Suomen yliopiston, Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulujen, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) sekä Savonia- (SAVOTTA) ja Karelia-amk:n (POKA) opiskelijakuntien henkilökunnan jäsenillä, joilla on SYKETTÄ-liikuntatarran ostohetkellä voimassa oleva työsopimus. Korkeakoulujen Erasmus-henkilöstövaihdon ja -vierailijoiden sekä SYKETTÄ-palveluiden yhteistyökumppanien kohdalla palvelujen käytöstä sovitaan tapauskohtaisesti.

UEF:ssa lisäksi:


3. Rekisteröityminen


SYKETTÄ-palvelujen käyttö aloitetaan rekisteröitymällä palvelujen käyttäjäksi SYKETTÄ-palvelujen verkkosivuilla. Asiakastietoja kerätään tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisteröityminen ei velvoita ostamaan liikuntatarraa, mutta rekisteröityminen ja voimassa oleva liikuntatarra ovat edellytys palveluiden käytön aloittamiselle.


4. Liikuntamaksut


Jokaisella SYKETTÄ-palvelujen käyttäjällä tulee olla voimassa oleva ryhmäliikunta- tai palloilutarra (poislukien erikoispäivät ja ilmaiset liikuntaviikot, joista tiedotetaan erikseen). Tarra tulee olla aina mukana palveluja käytettäessä.

SYKETTÄ-tarran voi lunastaa SYKETTÄ-verkkokaupasta tai kampusten myyntipisteistä. SYKETTÄ-tarra lunastetaan pääasialliselta opiskelu- tai työskentelykampukselta. Tarran voi ostaa joko lukukaudeksi tai lukuvuodeksi. Lukuvuositarra on voimassa 1.8.-31.8. (13 kk) ja lukukausitarra 1.8.-31.12. tai 1.1.-31.8 ellei toisin ilmoiteta.

Tarra kiinnitetään joko opiskelija-, henkilökunta- tai erilliseen SYKETTÄ-korttiin. Tarra on esitettävä SYKETTÄ-toimijoiden sitä pyytäessä. Korttiin kiinnitettävän tarran sijasta käyttäjällä voi olla käytössään myös SYKETTÄ-mobiilisovellus, jossa on virtuaalinen tarra. Maksua vastaan saatu liikuntatarra on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kenenkään toisen käyttöön. SYKETTÄ-liikkujan on tarvittaessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä.

Liikuntamaksu voidaan palauttaa, jos maksun palautusta pyytävä henkilö joutuu vähintään kolme kuukautta kestävään liikuntakyvyttömyyteen. Tällöin liikuntamaksu palautetaan kuukausilta, joina palvelua ei ole käytetty. Maksun palautusta on anottava kirjallisesti viimeistään 14 vuorokautta kuluttua lääkärin toteamasta liikuntakyvyttömyydestä


5. Vakuutukset


SYKETTÄ-palvelut eivät sisällä vakuutusta, ellei siitä erikseen mainita.


6. Ilmoittautuminen ja ristiinkäyttö


Jokaiselle liikuntatunnille ilmoittaudutaan verkkosivujen liikuntakalenterin kautta, ellei tuntikuvauksessa toisin mainita. Ilmoittautuminen alkaa tasan 7 vuorokautta ja päättyy 30 minuuttia ennen tuntia alkua. Liikuntakursseille ilmoittautuminen vaihtelee ja siitä tiedotetaan erikseen.

Mikäli käyttäjä ei pääse tunnille, jolle on ilmoittautunut, hänen on peruttava tunnille ilmoittautuminen välittömästi esteen ilmetessä, mutta viimeistään 4 tuntia ennen tunnin alkua. Poikkeuksena ennen klo 10 alkavat aamutunnit, jotka tulee perua viimeistään 12 tuntia ennen tunnin alkua. Liikuntakurssien peruutusajat vaihtelevat kurssikohtaisesti ja ne tulee aina tarkistaa tuntikuvauksesta. SYKETTÄ pidättää oikeuden tehdä muutoksia peruutusaikoihin.

Käyttäjän tulee noudattaa liikuntatapahtuman tuntikuvauksessa mainittuja ohjeistuksia.

SYKETTÄ -palveluita voi käyttää ristiin Joensuussa ja Kuopiossa ilman lisämaksuja, ellei toisin mainita. Ristiinkäytön aktivoinnissa noudatetaan SYKETTÄ-verkkosivuilla annettua ohjeistusta.


7. Liikuntatilat


Liikuntatiloja voi käyttää vain SYKETTÄ – verkkosivuilla mainittuun käyttötarkoitukseen ja aikaan. Jos liikuntatiloja käyttää näiden aikojen ulkopuolella, liikkuja vastaa henkilökohtaisesti kaikista aiheutuneista kuluista. Henkilöä, jolla ei ole voimassa olevaa SYKETTÄ-tarraa, ei saa päästää tiloihin. Jos liikkuja hajottaa tai vaurioittaa välineitä, muuta irtaimistoa, kiinteää kalustoa tai rakenteita, hän on velvollinen korvaamaan rikkoutuneet tai vaurioituneet välineet ja irtaimiston. Korvauksista sovitaan tilannekohtaisesti. Mikäli käyttäjä havaitsee välineissä tai tiloissa vaurioita, tulee niistä ilmoittaa SYKETTÄ henkilökunnalle välittömästi.

SYKETTÄ-liikuntapalvelujen tarjoajat eivät ole vastuussa liikuntatiloissa tapahtuneista henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka koskevat kävijöitä tai heidän henkilökohtaista omaisuuttaan.


8. Palvelun toimintojen muuttaminen ja peruminen


Palveluntarjoajat pidättävät oikeuden muuttaa palvelun käyttöehtoja, sisältöä, toimintaa, rajoittaa tunneille osallistujien määrää ja perua tunteja vähäisen osallistujamäärän tai muun syyn takia ilman korvausvelvoitetta. SYKETTÄ-palveluiden peruutukset ohjaajan estymisen, tilateknisten syiden tai muiden esteiden vuoksi ilmoitetaan SYKETTÄ-verkkosivuilla.

Poikkeavista aukioloajoista tiedotetaan SYKETTÄ-verkkosivuilla.

Palveluntarjoajat eivät vastaa virheistä tai toimintakatkoksista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä tai kolmannen osapuolen toimista.


9. Palveluiden kaudet


SYKETTÄ-palveluilla on kaksi kautta:

Joulun aikaan ja kesäkuukausina (kesä-elokuu) palvelut ovat suppeammat.


10. Sanktiokäytäntö sekä riitojen ratkaiseminen


Mikäli SYKETTÄ-käyttäjä luovuttaa henkilökohtaisen SYKETTÄ-tarransa toiselle henkilölle tai käyttää toisen henkilön SYKETTÄ-tarraa, molemmille osapuolille asetetaan käyttökielto SYKETTÄ-liikuntapalveluihin kuluvan lukuvuoden loppuun asti. Törkeät väärinkäytökset ilmoitetaan viranomaiselle. Toistuvista väärinkäytöksistä voidaan asettaa käyttökielto kuluvan lukukauden tai lukuvuoden loppuun asti. Palvelun luvaton käyttö ja väärinkäytökset voivat olla peruste poliisitutkinnalle.

Mikäli SYKETTÄ-käyttäjä ei saavu tunnille eikä ole perunut ilmoittautumistaan viimeistään 4 tuntia (aamutunneilla 12 ttuntia) ennen tunnin alkamista, sovelletaan seuraavaa sanktiokäytäntöä:

Voit maksaa sanktiomaksun kampusten myyntipisteillä tai voit suorittaa maksun alla olevien ohjeiden mukaan. Maksun jälkeen lähetä kuitti SYKETTÄ-työntekijälle, joka poistaa sanktion. Yhteystiedot löydät täältä. 

Sanktiokäytäntö on voimassa verkkosivuilla ilmoitetuilla liikuntatunneilla. Liikkujan tulee itse huolehtia, että hänen osallistumisensa näille tunneille on kirjattu. Merkintä peruuttamattomasta tunnista on voimassa 6 kk. Tunneille, joilla noudatetaan sanktiokäytäntöä, on saavuttava ajoissa. Mikäli käyttäjä on myöhässä yli 5 minuuttia ja läsnäolijoiden osallistuminen on jo kirjattu, on sanktio aiheellinen.

Mikäli SYKETTÄ-käyttäjä tuo liikuntatiloihin henkilön, jolla ei ole voimassa olevaa SYKETTÄ-tarraa, käyttäjälle asetetaan 14 vrk käyttökielto SYKETTÄ-liikuntapalveluihin.

Lisäksi SYKETTÄ-toimijat voivat suorittaa satunnaisia tarkastuksia SYKETTÄ – liikuntatunneilla ja tiloissa, joissa liikuntapalveluja järjestetään. SYKETTÄ-toimijoilla on oikeus antaa huomautuksia ja asettaa käyttökieltoja väärinkäytöstapauksissa.

Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin.


11. Tekijänoikeudet


SYKETTÄ-verkkosivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti.

SYKETTÄ-liikuntapalvelujen tarjoajat pidättävät itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkosivuilla toisin mainita. Tiedotteita, logoja ja muuta materiaalia on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin.

Ota yhteyttä SYKETTÄ-palveluihin ennen verkkosivujen materiaalien käyttämistä.


12. Voimassaoloaika


Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi.