Kirjaudu:


Valitse kaupunki

Haluatko sykettä elämään?

Rekisteröidy tästä!

Rekisteriseloste


Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA
SYKETTÄ – Kuopion korkeakoululiikunnan käyttäjärekisterin rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite


Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA
Microkatu 1
PL 6, 70201 KUOPIO
juha.asikainen@savonia.fi
Y-tunnus: 2084214-1
(”Palveluntarjoaja”)


2. Rekisterin nimi


SYKETTÄ – Kuopion korkeakoululiikunnan käyttäjärekisteri.


3. Tietojen käyttötarkoitus


Rekisteritietojen käyttötarkoitus on SYKETTÄ – liikuntapalvelun käyttäjien (”Liikkuja”) tietojen kerääminen SYKETTÄ – Kuopion korkeakoululiikunnan palvelujen käyttöä varten.

Liikkujan käyttäjä- ja käyttötietoja voidaan käsitellä seuraavia käyttötarkoituksia varten:


4. Tietojen lähde


Rekisterin tiedot saadaan käyttäjiltä itseltään, kun käyttäjä täyttää rekisteröitymislomakkeen SYKETTÄ verkkosivuilla. Palvelun käyttäjäksi pääsee vastan, kun on täyttänyt kyseisen SYKETTÄ-rekisteröitymislomakkeen.


5. Tietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja täydellisyys; tarkastusoikeus


Palveluntarjoaja ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Käyttäjän on mahdollista korjata tietojaan joko kirjautumalla palveluun ja muuttamalla ne itse omalta käyttäjäsivultaan tai lähettämällä asiasta sähköpostia rekisterin ylläpitäjälle (juha.asikainen@savonia.fi).

Asiakkaalla on myös oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut henkilötiedot henkilötietolain 26 §:n mukaisesti. Tarkistusoikeutta voi käyttää paitsi omatoimisesti edellä kuvatulla tavalla myös ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään, juha.asikainen@savonia.fi.


6. Rekisterin tietosisältö


Rekisteri sisältää seuraavat tiedot liikkujan profiilista:

Käyttäjätiedot
Etunimi, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, korkeakoulu, korkeakoulun koulutusala/yksikkö/koulutusohjelma, status korkeakoulussa.

Käyttötiedot
Liikuntatarrat: tarran tyyppi, luomisen päivämäärä ja kellonaika, suoritetun maksun päivämäärä ja kellonaika, kuka maksun on merkannut suoritetuksi
Kulkuavaimet: numero, koodi, luovutuksen päivämäärä ja kellonaika, luovuttajan nimi, palautuksen päivämäärä ja kellonaika
Ristiinkäyttö: kaupunki, jossa haluaa ristiinkäyttää palvelua
Liikuntatapahtumat: menneet ja tulevat liikuntatapahtumat, joihin liikkuja on ilmoittautunut
Sanktiot: liikuntatapahtumat, joihin liikkuja on ilmoittautunut, mutta ei ole saapunut
Käyttökiellot: sanktioista seuranneet ilmoittautumis- ja osallistumiskiellot liikuntatapahtumiin


7. Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle


Tietoja kerätään SYKETTÄ-toimijoiden käyttöön eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa poliisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8. Tietojen poistaminen rekisteristä


Käyttäjä- ja käyttötiedot ovat rekisterissä voimassa toistaiseksi.


9. Rekisterin suojaus (tietoturva)


Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus (käyttäjätunnus ja salasana). Palvelun käyttäjän henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisessä.